A A A

Kadencja 2020-2024

 

UCHWAŁA NR 1 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 2 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 3 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne w kadencji 2019-2020 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 5 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania w sprawie wyborów [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 6 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów kart do głosowania [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 8 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 9 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 10 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia liczby elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 11 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru mandatu elektora Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania programów działania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 13 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania deklaracji programowych przez kandydatów na członków Senatu w kadencji 2020-2024  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 14 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 15 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków okręgowych komisji wyborczych w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 17 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 18 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wybieranych przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 19 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 20 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 21 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 22 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zasad sprawdzenia poprawności zgłoszenia i spełniania warunków formalnych przez kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 23 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wykładni § 41 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 24 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzania czynności wyborczych na Wydziale Historycznym oraz na Wydziale Filozofii i Socjologii  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 25 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych   [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 26 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia wydziałowym komisjom wyborczym organizowania zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru członków Senatu [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 27 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020 [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 28 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 29 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wykładni § 59 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 30 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wykładni § 64 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 31 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 32 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wykładni § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 33 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 34 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr 16 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 35 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany miejsca posiedzenia Kolegium Elektorów Uniwersytetu w dniu 3 marca 2020 r.  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 36 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykładni § 37 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 37 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 38 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 39 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów indykacyjnych kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 40 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszaws [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 41 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wykładni § 56 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 42 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 40 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 43 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 44 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 maja 2020 r.  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 45 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 46 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 47 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 48 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie osób przebywających na kwarantannie  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 49 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie określenia liczby członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 50 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego   [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 51 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu   [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 52 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 53 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 54 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 55 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 na Wydziale Geologii  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 56 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 57 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie rejestracji kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 58 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia wydziałowym komisjom wyborczym organizowania czynności wyborczych dotyczących rad naukowych dyscyplin [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 59 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2021-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 60 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych wzorów formularzy w wyborach do rad naukowych dyscyplin [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 61 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 62 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wykładni § 13 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]