A A A

Kadencja 2020-2024

 

UCHWAŁA NR 1 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 2 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 3 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne w kadencji 2019-2020 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 5 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania w sprawie wyborów [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 6 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów kart do głosowania [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 8 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 9 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 10 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia liczby elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 11 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru mandatu elektora Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania programów działania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 13 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania deklaracji programowych przez kandydatów na członków Senatu w kadencji 2020-2024  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 14 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 15 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków okręgowych komisji wyborczych w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 17 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 18 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wybieranych przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 19 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 20 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 21 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 [pobierz uchwałę]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadencja 2016-2020
 
UCHWAŁA NR 1 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 2 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 3 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania w sprawie wyborów [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 5 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 6 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart do głosowania [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020  [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 8 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020  [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 9 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków okręgowych komisji wyborczych oraz Bibliotecznej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 10 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia przyjęcia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 11 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania programów działania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania deklaracji programowych przez kandydatów na członków Senatu w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 13 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru mandatu elektora Uniwersytetu Warszawskiego [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 14 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru uzupełniającego członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2012-2016 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 15 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru uzupełniającego prodziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2012-2016 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykładni § 84 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego w związku z § 4 ust. 10 uchwały nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 17 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 18 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 19 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na prorektorów oraz kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 20 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 21 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020  [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 22 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż
 
UCHWAŁA NR 23 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 24 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych na Wydziale Fizyki z grupy społeczności akademickiej, o której mowa w § 2 pkt 1 Statutu UW [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 25 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 26 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 27 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów  [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 28 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków Kolegium Elektorów w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 29 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 30 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów w kadencji 2012-2016 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 31 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie rejestracji kandydata na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 32 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród doktorantów i studentów [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 33 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 34 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 35 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru uzupełniającego członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 36 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów indykacyjnych kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 37 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zebrania przedwyborczego przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego [pokaż
 
UCHWAŁA NR 38 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zebrania wyborczego przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego [pokaż
 
UCHWAŁA NR 39 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 [pokaż
 
UCHWAŁA NR 40 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 [pokaż
 
UCHWAŁA NR 41 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rejestracji kandydatów na prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 [pokaż
 
UCHWAŁA NR 42 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli innych nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pokaż
 
UCHWAŁA NR 43 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pokaż
 
UCHWAŁA NR 44 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 45 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 46 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych na Wydziale Biologii z grupy społeczności akademickiej, o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu UW  [pokaż]
 
UCHWAŁA NR 47 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów w kadencji 2012-2016 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 48 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród doktorantów [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 49 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wykładni § 72 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego  [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 50 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020  [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 51 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 52 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród samodzielnych nauczycieli akademickich w kadencji 2012-2016 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 53 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 54 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 55 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz
 
UCHWAŁA NR 56 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 57 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych oraz kolegiów elektorów podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 58 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru zastępców kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 59 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 60 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz
 
UCHWAŁA NR 61 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Rady Bibliotecznej, o których mowa w § 46 ust. 2 pkt 1 Statutu UW w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 62 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 63 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 64 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 65 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Rady Wydziału Chemii w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 66 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 67 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 68 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 69 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykładni § 49 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz
 
UCHWAŁA NR 70 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 71 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Kolegium Elektorów Wydziału Chemii w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 72 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prodziekana Wydziału Chemii w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 73 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 74 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 75 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 76 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród doktorantów i studentów [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 77 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020  [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 78 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 79 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru zastępcy dyrektora Instytutu Ameryk i Europy w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 80 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 81 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 82 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków Komisji Wyborczej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 83 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 84 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 85 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 86 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 87 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz
 
UCHWAŁA NR 88 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Rady Wydziału Geologii w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 89 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 90 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 91 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 92 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 93 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 94 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 95 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 96 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020[pobierz]
 
UCHWAŁA NR 97 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Kolegium Elektorów Wydziału Psychologii w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 98 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 99 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz
 
UCHWAŁA NR 100 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prodziekana Wydziału Psychologii w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 101 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 102 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 103 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 104 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prodziekana Wydziału Prawa i Administracji w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 105 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 106 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 107 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 108 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających [pobierz
 
UCHWAŁA NR 109 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 18 lutego 2019 r. [pobierz
 
 UCHWAŁA NR 110 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczej Instytutu Ameryk i Europy w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 111 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 112 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów [pobierz
 
UCHWAŁA NR 113 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej Instytutu Ameryk i Europy w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 114 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 115 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Rady Wydziału Polonistyki w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 116 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 w wyborach uzupełniających [pobierz
 
UCHWAŁA NR 117 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru uzupełniającego członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 118 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
 UCHWAŁA NR 119 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 120 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020  [pobierz
 
UCHWAŁA NR 121 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających [pobierz
 
UCHWAŁA NR 122 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 3 czerwca 2019 r.  [pobierz
 
UCHWAŁA NR 123 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania deklaracji programowych przez kandydatów na członków Senatu w kadencji 2016-2020  [pobierz
 
UCHWAŁA NR 124 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Chemii w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 125 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 126 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prodziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 127 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad podstawowych jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 128 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 129 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 w wyborach uzupełniających  [pobierz
 
UCHWAŁA NR 130 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru uzupełniającego członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w kadencji 2016-2020 [pobierz
 
UCHWAŁA NR 131 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 132 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 133 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020  [pobierz uchwałę
 
UCHWAŁA NR 134 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych do rady naukowych dyscyplin [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 135 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wykładni § 53 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 136 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powierzenia wydziałowym komisjom wyborczym organizowania czynności wyborczych dotyczących rad naukowych dyscyplin [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 137 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków rad naukowych dyscyplin  [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 138 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad naukowych dyscyplin [pobierz uchwałę]
 
UCHWAŁA NR 139 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych wzorów formularzy w wyborach do rad naukowych dyscyplin [pobierz uchwałę]