A A A

Kadencja 2020-2024

 
 
 
 
Kadencja 2016-2020

UCHWAŁA NR 22 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż]

UCHWAŁA NR 26 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż]

UCHWAŁA NR 29 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż

UCHWAŁA NR 33 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż]

UCHWAŁA NR 34 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pokaż

UCHWAŁA NR 45 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pokaż]

UCHWAŁA NR 53 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]

UCHWAŁA NR 59 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]

UCHWAŁA NR 62 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 63 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 64 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 66 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 73 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]  
 

UCHWAŁA NR 74 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz]

UCHWAŁA NR 80 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]

UCHWAŁA NR 82 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków Komisji Wyborczej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 [pobierz]

UCHWAŁA NR 84 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 [pobierz]

UCHWAŁA NR 85 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz]

UCHWAŁA NR 124 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Chemii w kadencji 2016-2020 [pobierz]
 
UCHWAŁA NR 125 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków komisji wyborczych w kadencji 2016-2020 [pobierz

 

 

Wydział "Artes Liberales"

 • prof. hab. Paweł Stępień - Przewodniczący
 • dr Stanisław Kordasiewicz - Zastępca przewodniczącego
 • Karolina Sobieszek - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 25 października 2016 r.
 • Krystyna Szczytyńska
 • Maksymilian Barcik - stwierdzono ważność wyboru 22 lutego 2017 r.  

Wydział Biologii

 • dr hab. Jakub Drożak  - Przewodniczący od dnia 10  stycznia 2019 r.
 • dr Iwnoa Adamska - zastępca przewodniczacego - od dnia 10 stycznia 2019 r.
 • mgr Marcin Cichocki
 • dr Alicja Ewa Czubaty
 • mgr Natalia Gumińska
 • Lidia Malchar
 • dr hab. Waldemar Siuda
 • prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 • dr Paweł Marek Majewski - Przewodniczący do dnia 10 stycznia 2019 r.

Wydział Chemii

 • dr hab. Paulina Dominiak - Przewodnicząca - stwierdzono ważność wyboru 14 października 2016 r
 • dr hab. Michał Grdeń - Zastępca przewodniczącego - stwierdzono ważność wyboru 22 lutego 2017 r.
 • dr Kazimierz Chmurski - stwierdzono ważność wyboru 22 lutego 2017 r.
 • inż. Joanna Keller-Perz - stwierdzono ważność wyboru 22 lutego 2017 r.
 • Jakub Sęk - stwierdzono ważność wyboru 22 lutego 2017 r.
 • Agata Sobczak - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 4 lipca 2017 r. 
 • dr Marcin Wojciechowski 
 • mgr Szymon Żerko
 • dr hab. Paweł Jacek Oracz - Przewodniczący - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 6 września 2016 r. 
 • dr hab. Krzysztof Miecznikowski - Zastępca przewodniczącego - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 13 maja 2016 r. 
 • dr hab. inż. Andrzej Huczko, prof. UW  - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 6 września 2016 r. 
 • dr Agnieszka Anna Krata  - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 6 września 2016 r. 
 • mgr Agnieszka Łagoda - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 6 września 2016 r. 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 • prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Mirosław Sułek - stwierdzono ważność wyboru 15 listopada 2017 r.
 • dr Michał Mistygacz - stwierdzono ważność wyboru 15 listopada 2017 r.
 • mgr Michał Niedziela - stwierdzono ważność wyboru 15 listopada 2017 r.
 • dr hab. Sylwester Gardocki - Zastępca przewodniczącego - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 15 listopada 2017 r. 
 • mgr Bartłomiej Celejewski - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 15 listopada 2017 r.
 • dr Seweryn Dmowski - stwierdzono wygaśnięcie manadtu 2 marca 2016 r.
 • Kacper Lawera
 • mgr Elżbieta Tomaszewska
 • dr hab. Marta Witkowska
 • dr Piotr Wojciech Zawadzki

Wydział Filozofii i Socjologii

 • dr hab. Marek Nowak - Przewodniczący
 • dr hab. Lech Nijakowski - Zastępca przewodniczącego - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 4 lipca 2017 r. 
 • mgr Łukasz Kowalik
 • Krzysztof Adam Kutwa
 • mgr Eliasz Robakiewicz
 • dr Konstanty Strzyczkowski

Wydział Fizyki

 • dr hab. Marcin Kiraga - Przewodniczący- stwierdzono wygaśnięcie mandatu 14 października 2016 r.
 • dr hab. Aneta Drabińska - Przewodnicząca
 • dr hab. Krzysztof Korona - Zastępca przewodniczącej
 • Maria Duczymińska
 • Magdalena Katarzyna Garbacz
 • dr Paweł Kasprzak
 • dr hab. Konrad Kossacki
 • dr hab. Andrzej Okołów

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 • dr hab. Maciej Dąbski - Przewodniczący
 • mgr Ewa Pluta - Zastępca przewodniczącego
 • dr Magdalena Maria Fuhrmann - Zastępca przewodniczącego - stwierdzono wygaśnięcie manadatu 8 marca 2016 r. 
 • dr Alina Gerlée
 • mgr Natalia Łukasiewicz
 • Monika Anna Tryniszewska

Wydział Geologii

 • dr hab. Sławomir Stefan Ilnicki - Przewodniczący - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 22 lutego 2017 r.
 • dr Arkadiusz Krzysztof Gąsiński - Zastępca przewodniczącego
 • dr Alicja Bobrowska
 • mgr Danuta Klimkiewicz
 • Nikodem Jan Kwasek 
 • mgr Joanna Uroda
 • mgr Michał Paweł Radzikowski

Wydział Historyczny

 • dr hab. Michał Kopczyński, prof. UW - Przewodniczący
 • dr Amanda Krzyworzeka - Zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Agnieszka Zofia Kościańska
 • Aleksander Kozubowski
 • dr Luiza Nader
 • dr hab. Marek Tycjan Olszewski
 • mgr Agata Paśnik-Mianowska
 • mgr Jerzy Szafranowski

Wydział Lingwistyki Stosowanej

 • dr Joanna Katarzyna Piotrowska - Przewodnicząca
 • dr hab. Magdalena Latkowska - zastępca przewnodniczącej od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 • mgr Mirosława Sosińska - Zastępca przewodniczącej - stwierdzono wygaśnięcie manadtu 2 marca 2016 r. 
 • dr Marta Halina Brzezińska-Pająk
 • dr Sergey Khvatov
 • Krzysztof Puchalski
 • dr hab. Urszula Topczewska- stwierdzono wygaśnięcie mandatu 22 lutego 2017 r.
 • mgr Volha Tratsiak

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 • prof. dr hab. Jerzy Paweł Tyszkiewicz- Przewodniczący
 • dr hab. Przemysław Kiciak - Zastępca przewodniczącego
 • mgr inż. Michał Bassa
 • Artur Jamro
 • dr hab. Piotr Pokarowski
 • dr hab. Mariusz Skałba

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • dr hab. Michał Brzeziński - Przewodniczący
 • dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW - Zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Ewa Aksman
 • dr Renata Gabryelczyk
 • Anna Karolina Pioś
 • mgr Michał Piotr Ziembiński

Wydział Neofilologii

 • dr hab. Zbigniew Możejko - Przewodniczący
 • dr Dominika Wyrzykiewicz - Zastępca przewodniczącego
 • dr Anna Monika Grzeszak
 • mgr Julia Zuzanna Łukasiak
 • dr Katarzyna Barbara Skórska

Wydział Orientalistyczny

 • dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka - Przewodnicząca od 9 stycznia 2017 r.
 • dr Dariusz Maciak - Przewodniczący - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 22 lutego 2017 r.
 • dr Izabela Will - Zastępca przewodniczącej, - stwierdzono ważność wyboru 22 lutego 2017 r.  
 • mgr Ewa Edyta Szczerkowska
 • Julia Weronika Woźniak

Wydział Pedagogiczny

 • dr Krzysztof Pierścieniak - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak - Zastępca przewodniczącego
 • Maja Eliza Wasilewska
 • Hanna Żegota

Wydział Polonistyki

 • dr hab. Iwona Burkacka - Przewodnicząca
 • mgr Marcin Robert Dąbrowski - Zastępca przewodniczącej
 • dr Joanna Jeziorska-Haładyj
 • dr Piotr Morawski
 • dr Marta Piasecka
 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański
 • dr Joanna Tabor-Książyk
 • Izabela Grygo - stwierdzono ważnośc wyboru 6 kwietnia 2016 r.
 • Gabriela Maria Żebrowska- stwierdzono wygaśnięcie mandatu 6 kwietnia 2016 r.

Wydział Prawa i Administracji

 • prof. dr hab. Marek Zubik - Przewodniczący
 • dr Michał Fajst - Zastępca przewodniczącego - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 15 listopada 2017 r.
 • dr Witold Borysiak
 • mgr Marek Grzywacz - stwierdzono wygaśnięcie manadatu 8 marca 2016 r. 
 • mgr Elżbieta Kozera
 • mgr Jacek Piecha  - stwierdzono ważnośc wyboru 6 kwietnia 2016 r.
 • Jakub Popielarczyk
 • dr Vita Zagórowska
 • dr Łukasz Jerzy Żelechowski
 • dr Zbigniew Gromek - stwierdzono ważnośc wyboru 15 listopada 2017 r.
 • Tomasz Tarczyński- stwierdzono ważnośc wyboru 15 listopada 2017 r.

Wydział Psychologii

 • dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW - Przewodnicząca
 • dr hab. Michał Hubert Chruszczewski - Przewodniczący - do czerwca 2018 r.
 • dr Agnieszka Wojnarowska - Zastępca przewodniczącego
 • dr Artur Domurat - Zastępca przewodniczącego - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 4 lipca 2017 r. 
 • Weronika Bojanowska
 • mgr Paweł Motyka
 • dr Katarzyna Sekścińska
 • dr Rafał Styła

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 • dr hab. Antoni Bojańczyk prof. UW - Przewodniczący
 • dr hab. Jacek Kochanowski - Zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Mariola Marta Bieńko
 • dr Barbara Błońska
 • mgr Ewa Kopycińska
 • Stanisław Korzeniewski
 • dr Anna Maria Krajewska
 • dr Łukasz Piotr Ostrowski

Wydział Zarządzania

 • dr Robert Tomasz Pietrusiński - Przewodniczący
 • dr hab. Krzysztof Walczak - Zastępca przewodniczącego
 • mgr Marcin Edward Darecki
 • dr Natalia Gmerek
 • Andrzej Gustowski
 • mgr Maria Rutkiewicz
 • mgr Paweł Żukowski

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

 • dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska - Przewodnicząca - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 15 lipca 2016 r. 
 • dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW - Zastępca przewodniczącej - sywierdzono wygaśnięcie mandatu 30 maja 2016 r.
 • prof. dr hab. Marta Grabowska - stwierdzono ważność wyboru 6 października 2017 r.
 • dr Jana Planavova-Latanowicz - stwierdzono ważność wyboru 6 października 2017 r.
 • Małgorzata Augustynowicz
 • mgr Dorota Sołtysiak
 • Maryla Szopa

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 • mgr Barbara Kukuryka-Kwiecińska - Przewodnicząca od 14 marca 2016 r.
 • dr Danuta Romaniuk - Przewodnicząca -do 14 marca 2016 r. - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 6 kwietnia 2016 r.
 • Adrianna Ligier - Zastępca przewodniczącej
 • mgr Marek Biedrzycki - stwierdzono ważność wyboru 22 lutego 2017 r. 
 • mgr Ewa Iwona Krawiec
 • mgr Teresa Danuta Röhr

Instytut Ameryk i Europy

 • dr Alicja Fijałkowska - Przewodnicząca 0d dnia 16 stycznia 2019 r.
 • Jacel Tokaj - zastępca przewodniczącego - od dnia 16 stycznia 2019 r.
 • dr hab. Mikołaj Herbst
 • Marlena Kościelska-Sarba
 • Pamela Agnieszka Krzywosz
 • mgr Paulina Maćkowiak
 • dr Krystyna Mazur
 • dr hab. Grzegorz Kość - Przewodniczący - do dnia 16 stycznia 2019 r.
 • dr Karol Olejniczak - Zastępca przewodniczącego - do dnia 16 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR 23 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w kadencji 2016-2020 [pokaż]

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 • Katarzyna Dąbrowska – Instytut Dziennikarstwa
 • dr Justyna Jasiewicz – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 • dr Ksenia Kakareko – Instytut Dziennikarstwa
 • mgr Michał Krupa – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 • dr Maria Łoszewska-Ołowska – Instytut Dziennikarstwa
 • prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik – Instytut Dziennikarstwa
 • mgr Magdalena Paul – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 • dr hab. Marek Tobera – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych