A A A

Uczelniana Komisja Wyborcza

Kadencja 2020-2024

Przewodniczący:

 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz. - Wydział Prawa i Administracji

Zastępca Przewodniczącego:

 •  prof. dr hab. Marek Bednarski – Wydział Nauk Ekonomicznych

Członkowie UKW będący nauczycielami akademickimi:

 • dr  Artur  Chełstowski –   administracja   ogólnouniwersytecka,  zastępca kanclerza ds. ekonomicznych
 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz –Wydział Polonistyki
 • dr hab. Agnieszka Leszczyńska – Wydział Historyczny
 • dr hab. Andrzej Okołów – Wydział Fizyki
 • dr hab. Jacek Pasieczny  – Wydział Zarządzania
 • prof. dr hab. Paweł Urzyczyn – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 24 czerwca 2020 r. 

Członkowie UKW będący doktorantami:

 • mgr  Anna  Maria  Bielecka  – Wydział  Dziennikarstwa,  Informacji i Bibliologii
Członkowie UKW będący studentami:
 • Magdalena Piśko – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Zuzanna Śniecińska – Wydział Prawa i Administracji


Obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. dr Adam Niewiadomski, prof. ucz.

mgr Maria Januszczyk

       
Biuro Rektoratu UW
e-mail: ukw@adm.uw.edu.pl